Kaj vse spada v stečajno maso pri osebnem stečaju?

Osebni stečaj za fizične osebe se prične tako, da oseba na sodišče predloži predlog o začetku osebnega stečaja. Ko se prične postopek osebnega stečaja sodišče zahteva tudi stanje premoženja, vse podatke o transakcijskih računih, podatke o prejemkih kamor spada plača, pokojnina, ipd.

osebni stečaj

Med samim postopkom sodišče lahko od osebe v stečaju zahteva tudi podatke o vseh denarnih računih, stanje in promet na teh računih, številke vrednostnih papirjev, podatke o zavarovanjih, podatke o lastninah oz. nepremičninah,…

V stečajno maso osebe v stečaju spada celotno njeno premoženje ter vse njegove lastnine. Med časom postopka se oseba prav tako ne more odpovedati dediščini oz. drugim pravicam premoženja. Prav tako ne sme odpirati novih transakcijskih računov ter najeti kredita. Med samim postopkom s stečajno maso upravlja stečajni upravitelj, kateri je zadolžen tudi za pregled vseh transakcij, ki jih oseba v stečaju v tem času izvaja. Stečajni upravitelj lahko tudi izniči pogodbe o prenosu lastnin na družinske člane, ki so bile izvršene v 3 letih pred začetkom postopka z namenom, da si stečajnik zmanjša lastno premoženje in s tem tudi vrednost stečajne mase.

Stečajnik lahko med postopkom zaprosi za odpust obveznosti, kar pomeni, da ga sodišče oprosti poplačila neplačanih dolgov v postopku stečaja. Odpust obveznosti se izvede 1 leto po oddani prošnji za odpust oz. 2 leti po začetku stečaja. Če je bil stečajniku v zadnjih 10 letih že odobren odpust obveznosti, je bila oseba pravnomočno obsojena proti premoženju in gospodarstvu ali pa če je oseba v stečaju v postopku stečaja podajala napačne informacije stečajnemu upravitelju.