Otroški avtosedeži

Otroški avtosedeži so namenjeni otrokom do 12. leta starosti oziroma do velikosti 150 centimetrov.

otroški avtosedeži

Otroci morajo do te starosti in velikosti biti po zakonu pripeti v otroškem sedežu, ki pa mora ustrezati njihovi višini, starosti in teži. Avtosedeži se med seboj razlikujejo in starši malih nedebudnežev imajo iz leta v leto večjo izbiro, prav tako lahko iz leta v leto opazimo, da je vedno več sedežev, ki ustreza standardom kakovosti in na testih dobivajo spodbudne ocene. Testi na katerih se testirajo avtosedeži potekajo že vrsto let, izvajajo pa jih neodvisne organizacije z namenom, da bi lahko pomagale staršem oziroma kupcem pri nakupu varnega avtosedeža. Avtosedeži in njihovi testi pa niso pomembni samo za kupce, vendar tudi same proizvajalce, ki lahko preko testov dobijo informacije, kako dobro delajo oziroma kako dela njihova konkurenca. Vsak proizvajalec si želi, da bi bili njegoci otroški avtosedeži čim bolje ocenjeni. Otroški avtosedeži morajo ustrezati standardu kakovosti ECE R 44-04. Avtosedeži, ki ne izpolnjujejo tega standarda pomeni, da ne zadostujejo niti minimalnim zahtevam glede varnosti in niso primerni za vožnjo otrok. V kolikor ima otroški avtosedež omenjen standard, se nalepka najpogosteje nahaja na zadnji strani avtosedeža. Zraven pa je dopisano tudi, kateri starostni skupini so avtosedeži namenjeni oziroma od katere ter do katere teže otrok se lahko uporabljajo. Vsi avtosedeži so testirani tudi s strani proizvajalca. Pred prihodom na tržišče pa bi morali izpolnjevati vse zahteve glede varnosti. Problemi nastanejo, kadar se ti avtosedeži prodajajo na kakšnem drugem tržišču, kjer veljajo drugačne zahteve oziroma standardi. Uvoznik bi moral v takšnem primeru narediti tudi preverjanje ustreznosti za tisto državo in v kolikor zadostujejo zahtevam, ki veljajo v tisti državi, se njihova prodaja lahko začne.

Standard ECE R 44-04 predpisauje minimalne zahteve, katere morajo izpolnjevati otroški avtosedeži v kolikor želijo prodreti na določeno tržišče in v kolikor želi proizvajalec pričeti z njihovo prodajo.