Pri optimizaciji spletnih strani je izbira ključnih besed zelo pomembna

Vedno več podjetnikov danes spoznava, kako zelo pomembna je spletna stran, ki mora biti izdelana tako, da ni namenjena zgolj sami sebi, temveč mora biti tudi prodajno usmerjena, možno pa je, da se na strani naredi optimizacija spletnih strani. Stanje na trgu je takšno, da je ponudnikov zelo veliko na praktično čisto vsakem segmentu trga in v kolikor spletna stran ni prodajno usmerjena, temveč sta besedilo in struktura strani suhoparno postavljena, se bo le redko kdo odločil in vsaj izpolnil povpraševanje.

optimizacija spletnih strani

Je pa po drugi strani tu še nekaj, kar je zelo pomembno. Glede na to, da je povsod, kot rečeno, prisotna konkurenca, se je v iskalniku Google treba prebiti čim višje po pozicijah na prvi strani, saj se s tem sploh pojavi možnost za obiskovalce. Spletna stran sama po sebi namreč ne bo generirala obiska, če ne bo narejena optimizacija spletnih strani za ključne besede, ki so za podjetje pomembne. Se pa mora narediti optimizacija spletnih strani za ključne besede, ki ne samo, da so pomembne za podjetje, temveč predvsem generirajo obisk. Če se izberejo prave ključne besede,  bo optimizacija spletnih strani smiselna, prav tako pa bodo potencialni kupci spletno stran našli povsem preprosto, in sicer z vnosom teh ključnih besed v iskalnik. Pri tem pa je vsekakor nujno treba ločiti število iskanj posamezne besede. Več mesečnih iskanj, kot ima posamezna ključna beseda, več obiska bo generirala na spletno stran. Nekako so razredi narejeni na iskanja od 0 do 200, 200 do 1000, 1000 do 5000 in več. Besede z manj iskanj to praviloma t. im. long tail ključne besede in zanje je optimizacija spletnih strani praviloma najlažja, saj je potrebno narediti le nekaj osnovnih stvari na spletni strani ter pridobiti nekaj zunanjih povezav, ki peljejo na stran in dobri rezultati so prisotni. Optimizacija spletnih strani za ključne besede, ki imajo od 200 do 1000 mesečnih iskanj, je že nekoliko težja in je potrebno narediti nekaj stvari več. Prav tako je tudi potrebnega nekaj več časa, da se pokažejo prvi rezultati dela, da pa se doseči tudi mesečne nagrade v nekem doglednem času. Za besede, ki imajo več kot 1000 različnih iskanj na mesec, pa je optimizacija spletnih strani že zelo zapletena in lahko mine kar precej časa, da se beseda sploh pojavi na prvi strani, da pa se dosežejo tudi nagrade, pa je potrebnega še bistveno več časa.